Trung tâm Atlantic Five-Star English | Edu2Review
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Atlantic Five-Star English
   Trung tâm Atlantic Five-Star English
   Trung tâm Atlantic Five-Star English
   Trung tâm Atlantic Five-Star English
   10 hình 3 video
   9.9
   Xuất sắc
   24 đánh giá

   Khóa học

   4 khóa học

   Primary

   Trẻ em
   3.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thông tin chung

   • Giáo viên: Việt Nam và Bản xứ (Tất cả giáo viên đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và có bằng cấp giảng dạy quốc tế)
   • Giáo trình: Bao gồm nhưng không nằm trong học phí, phải đóng riêng
   • Học thử: Có
   • Test đầu vào: Có
   • Quy mô lớp học: Tối đa 15 học viên
   • Đối tượng học viên: Học sinh Tiểu học
   • Học phí: Từ 250.000đ/h
   • Thời lượng khóa học: 3.5 tháng, 2 buổi/tuần, 1.5h/buổi
   • Thời gian học: Các ngày trong tuần (Buổi tối), 2 ngày cuối tuần (Chiều và tối)
   • Ngày khai giảng: Hàng tháng

   Lộ trình khóa học

   Học sinh trong độ tuổi từ 5-11 sẽ được đánh giá trình độ thông qua bài full test được cung cấp bởi Cambridge, sau đó được xếp lớp phù hợp với trình độ và độ tuổi. Lộ trình cho một học sinh từ 5 tuổi như sau:

   • 5-7 tuổi: Học Power Up Smart Start và Power Up 1 để thi Chứng chỉ Starters
   • 8-9 tuổi: Học Power Up 2 và Power Up 3 để thi Chứng chỉ Movers
   • 10-11 tuổi: Học Power Up 4 để thi Chứng chỉ Movers / Học Power Up 5 để thi Chứng chỉ A2 Key for Schools

   Phương pháp giảng dạy

   Communicative Language approach (CLT)

   Lợi ích khi tham gia khóa học, cam kết từ trung tâm

   • Cam kết đầu ra theo lộ trình
   • Đạt mục tiêu phát triển tư duy ngôn ngữ một cách tự nhiên và tăng chỉ số cảm xúc
   Tư vấn

   Academic

   Trẻ em
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 270.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 270.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thông tin chung

   • Giáo viên: Việt Nam và Bản xứ (Tất cả giáo viên đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và có bằng cấp giảng dạy quốc tế)
   • Giáo trình: Bao gồm nhưng không nằm trong học phí, phải đóng riêng
   • Học thử: Có
   • Test đầu vào: Có
   • Quy mô lớp học: Tối đa 12 học viên
   • Đối tượng học viên: Học sinh THCS
   • Học phí: Từ 270.000đ/h
   • Thời lượng khóa học: 4 tháng, 2 buổi/tuần, 3h/buổi
   • Thời gian học: Các ngày trong tuần (Buổi tối), 2 ngày cuối tuần (Chiều và tối)
   • Ngày khai giảng: Hàng tháng

   Lộ trình khóa học

   - Học sinh trong độ tuổi từ 12-15 sẽ được đánh giá trình độ thông qua bài full test được cung cấp bởi Cambridge, sau đó được xếp lớp phù hợp với trình độ và độ tuổi. Lộ trình cụ thể như sau:

   • Trình độ A1: 144 giờ học trong 7 tháng
   • Trình độ A2: 144 giờ học trong 7 tháng
   • Trình độ B1: 144 giờ học trong 7 tháng
   • Trình độ B2: 144 giờ học trong 7 tháng
   • Trình độ C1: 144 giờ học trong 7 tháng

   - Từ trình độ B2, nếu học sinh đủ 14 tuổi trở lên, có thể đăng ký khóa luyện thi IELTS.

   Phương pháp giảng dạy

   Communicative Language approach (CLT)

   Lợi ích khi tham gia khóa học, cam kết từ trung tâm

   • Xây dựng nền tảng ngôn ngữ học thuật vững chắc, tạo tiền đề thi các chứng chỉ Cambridge, bao gồm IELTS
   • Cam kết đầu ra chứng chỉ KET/PET, IELTS
   Tư vấn

   Khóa online IELTS Online

   IELTS
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 140.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 140.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thông tin chung

   • Giáo viên: Việt Nam và Bản xứ (Tất cả giáo viên đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và có bằng cấp giảng dạy quốc tế)
   • Giáo trình: Bao gồm nhưng không nằm trong học phí, phải đóng riêng
   • Học thử: Có
   • Test đầu vào: Có
   • Quy mô lớp học: Tối đa 12 học viên
   • Đối tượng học viên: Học sinh từ 15 tuổi trở lên
   • Học phí:
    • Ready for IELTS Online (Đầu ra 4.5): Từ 140.000đ/h
    • IELTS Pathway Online (Đầu vào 4.5): Từ 155.000đ/h
   • Thời lượng khóa học: 4 tháng, 2 buổi/tuần, 3h/buổi
   • Thời gian học: Các ngày trong tuần (Buổi tối), 2 ngày cuối tuần (Chiều và tối)
   • Ngày khai giảng: Hàng tháng

   Lộ trình khóa học

   96 - 108 giờ học trong 4 tháng giúp tăng 0.5 - 1 band điểm

   Phương pháp giảng dạy

   Communicative Language approach (CLT)

   Lợi ích khi tham gia khóa học, cam kết từ trung tâm

   Cam kết đầu ra: 96 - 108 giờ học đảm bảo tăng 0.5 - 1 band điểm

   Tư vấn

   IELTS Offline

   IELTS
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 270.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 270.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thông tin chung

   • Giáo viên: Việt Nam và Bản xứ (Tất cả giáo viên đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và có bằng cấp giảng dạy quốc tế)
   • Giáo trình: Bao gồm nhưng không nằm trong học phí, phải đóng riêng
   • Học thử: Có
   • Test đầu vào: Có
   • Quy mô lớp học: Tối đa 12 học viên
   • Đối tượng học viên: Học sinh từ 15 tuổi trở lên
   • Học phí:
    • Ready for IELTS (Đầu ra 4.5): Từ 270.000đ/h
    • IELTS Pathway (Đầu vào 4.5): Từ 290.000đ/h
   • Thời lượng khóa học: 4 tháng, 2 buổi/tuần, 3h/buổi
   • Thời gian học: Các ngày trong tuần (Buổi tối), 2 ngày cuối tuần (Chiều và tối)
   • Ngày khai giảng: Hàng tháng

   Lộ trình khóa học

   96 - 108 giờ học trong 4 tháng giúp tăng 0.5 - 1 band điểm

   Phương pháp giảng dạy

   Communicative Language approach (CLT)

   Lợi ích khi tham gia khóa học, cam kết từ trung tâm

   Cam kết đầu ra: 96 - 108 giờ học đảm bảo tăng 0.5 - 1 band điểm

   Tư vấn

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   24 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   WiFi
   Thư viện
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   10.0
   Cơ sở vật chất
   10.0
   Môi trường HT
   9.9
   Thực hành kỹ năng
   10.0
   Tiến bộ bản thân
   9.8
   Tư vấn xếp lớp
   10.0
   Số lượng học viên
   10.0
   Quan tâm học viên
   9.9
   Hài lòng về học phí
   9.8
   Sẵn sàng giới thiệu
   10.0
   Giáo viên
   10.0
   Cơ sở vật chất
   10.0
   Môi trường HT
   9.9
   Thực hành kỹ năng
   10.0
   Tiến bộ bản thân
   9.8
   Tư vấn xếp lớp
   10.0
   Số lượng học viên
   10.0
   Quan tâm học viên
   9.9
   Hài lòng về học phí
   9.8
   Sẵn sàng giới thiệu
   10.0

   Chi tiết từ học viên

   An Tuệ
   An Tuệ
    

   Đánh Giá Lộ Trình Học Tại Trung Tâm

   Đã học khoá học: Học Viên Dương Tiến Đạt về lộ trình học tại đây.

   Ưu điểm

   Bộ phận học thuật chuẩn chỉ, đầu ra rõ ràng, đúng cam kết . nhân viên chuyên nghiệp, nhiều hoạt động ngoại khoá thú vị

   Điểm cần cải thiện

   học phí hơi cao so với tài chính chung nhưng hoàn toàn hợp lý với chất lương đào đạo và cam kết cả về học thuật và thời gian đầu ra của học sinh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   chuẩn học viện 5 sao từ bữa ăn , đến cơ sở vật chất.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Phụ huynh Nguyễn Quỳnh Mai
   Phụ huynh Nguyễn Quỳnh Mai - Học viên 
    

   Tin Tưởng, Yên Tâm Về Chất Lượng Giảng Dạy Của Trung Tâm

   Đã học khoá học: Primary tại đây.

   Ưu điểm

   - Gần cơ quan mẹ làm, tiện đưa đón.
   - Hoạt động ngoại khóa giúp con tự tin, tự lập hơn.
   - Nâng cao trình độ tiếng Anh với chương trình học quốc tế.

   Điểm cần cải thiện

   Không có.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tính con không chia sẻ nhiều, mẹ tin tưởng trung tâm nên yên tâm về chất lượng giảng dạy.

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Phụ huynh Nguyễn Phạm Lưu Anh
   Phụ huynh Nguyễn Phạm Lưu Anh - Học viên 
    

   Giáo Viên Nhiệt Tình, Lộ Trình Học Phù Hợp

   Đã học khoá học: Primary, Academic tại đây.

   Ưu điểm

   - Phòng học sạch sẽ, rộng rãi, hiện đại.
   - Giáo viên và trợ giảng nhiệt tình.
   - Lộ trình học phù hợp với trình độ của con.

   Điểm cần cải thiện

   Không có.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Con có tiến bộ rõ rệt.

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Phụ huynh Hoàng Đức Tâm
   Phụ huynh Hoàng Đức Tâm - Học viên 
    

   Con Học Ngày Càng Tốt, Tiến Bộ Rõ

   Đã học khoá học: Academic tại đây.

   Ưu điểm

   - Con được thi các chứng chỉ Cambridge, đảm bảo đầu ra.
   - Chương trình học thuật khá tốt về ngữ pháp.
   - Nhân viên chu đáo.

   Điểm cần cải thiện

   Không có.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Con học càng ngày điểm càng tốt. Bố thấy rõ sự tiến bộ.

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

   Giới thiệu

   Atlantic Five-Star English là một đơn vị thành viên của Atlantic Group với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế và đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.

   Năm 2015, Atlantic Five-Star English bắt đầu cung cấp loại hình đào tạo bổ trợ và tăng cường ngoại ngữ tại các trường học. Năm 2016 – 2017, chính thức khai trương Trung tâm Anh ngữ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam với 2 cơ sở tại 33 - 35 Lạc Trung và 125 Hoàng Ngân, Hà Nội với mục tiêu mang lại môi trường học tập Anh ngữ tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao vượt trội, giảng viên hàng đầu và giáo trình cập nhật cho học viên.

   Atlantic Five-Star English là trung tâm giảng dạy tiếng Anh học thuật, đào tạo lấy chứng chỉ IELTS, Cambridge... dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT.

   Atlantic Five-Star EnglishAtlantic Five-Star English là một đơn vị thành viên của Atlantic Group với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn du học quốc tế và đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam

   Ngoài đào tạo ngoại ngữ tại 2 trung tâm, Atlantic Five-Star English hiện đang đào tạo chương trình tiếng Anh liên kết tại hơn 100 trường học tại Hà Nội và một số tỉnh thành, đồng thời là đơn vị khảo thí ủy quyền tổ chức kỳ thi Cambridge, là đối tác chính thức của Hội đồng Anh và IDP. Không chỉ thế, Atlantic Five-Star English còn là đối tác chiến lược trong việc bồi dưỡng và tập huấn nâng cao chuyên môn cho các giáo viên tiếng Anh cho Sở Giáo dục và Đào tạo của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt,từ năm 2021, Atlantic Five-Star English trở thành đơn vị cố vấn và phụ trách phần thi tiếng Anh của chương trình đường lên đỉnh Olympia – Đài truyền hình Việt Nam năm thứ 22.

   Lớp học IELTS tại Atlantic Five-Star English

   Atlantic Five-Star English với triết lý giáo dục tạo ra một môi trường học tập Anh ngữ sinh động và hứng thú để phát huy mọi khả năng tiềm ẩn; ứng dụng kiến thức, kỹ năng được học vào thực tế; sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mà không phải ngoại ngữ. Sau hơn 7 năm, Atlantic Five-Star English giúp hơn 3000 học viên đạt chứng chỉ IELTS cao để được tuyển thẳng vào các trường ĐH hàng đầu tại Việt Nam và săn học bổng du học tại các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Nhật, Hàn…

   Atlantic Five-Star English đạt chuẩn 5 tiêu chí bao gồm:

   1. Giảng dạy 5 sao (giảng viên và phương pháp)

   2. Chương trình đào tạo 5 sao

   3. Công nghệ 5 sao

   4. Cở sở vật chất (thiết bị, phòng học) 5 sao

   5. Dịch vụ đi kèm 5 sao.

   * Thông tin cập nhật tháng 5/2023.

   Theo Atlantic Five-Star English

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký