Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

   Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
   Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
   Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
   Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   20 khóa học

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Kỹ thuật Điều khiển tự động
   1 tháng
   Kỹ thuật Điều khiển tự động
   1 tháng

   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   1 tháng
   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
   1 tháng

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   Kỹ thuật Điện - Điện tử
   1 tháng
   Kỹ thuật Điện - Điện tử
   1 tháng

   Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

   Dinh dưỡng học
   1 tháng
   Dinh dưỡng học
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật môi trường

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   1 tháng
   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
   1 tháng

   Quản lý tài nguyên môi trường

   Quản lý tài nguyên và môi trường
   1 tháng
   Quản lý tài nguyên và môi trường
   1 tháng

   Công nghệ chế biến thủy sản

   Chế biến thủy sản
   1 tháng
   Chế biến thủy sản
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật Hóa học

   Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
   1 tháng
   Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
   1 tháng

   Công nghệ Chế tạo máy

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Công nghệ Thực phẩm

   Công nghệ Thực phẩm
   1 tháng
   Công nghệ Thực phẩm
   1 tháng

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Công nghệ Sinh học

   Công nghệ Sinh học
   1 tháng
   Công nghệ Sinh học
   1 tháng

   An toàn thông tin

   An toàn thông tin
   1 tháng
   An toàn thông tin
   1 tháng

   Công nghệ may

   Công nghệ may
   1 tháng
   Công nghệ may
   1 tháng

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh
   1 tháng
   Tiếng Anh
   1 tháng

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm