Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

20 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
1 tháng

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
1 tháng

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Dinh dưỡng học
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
1 tháng

Quản lý tài nguyên môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường
1 tháng

Công nghệ chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
1 tháng

Công nghệ Chế tạo máy

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học
1 tháng

An toàn thông tin

An toàn thông tin
1 tháng

Công nghệ may

Công nghệ may
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm