Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM | Edu2Review

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Dinh dưỡng học

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Ngành

Dinh dưỡng học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Quản lý tài nguyên môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

Ngành

Chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ Chế tạo máy

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ Chế tạo máy

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin

Công nghệ may

Công nghệ may

Công nghệ may

Ngành

Công nghệ may

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm