Trung tâm Đào tạo AOI - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

25 buổi

Mô tả chi tiết khóa học

  • Tiếng Hàn Sơ cấp 1: 1.495.000 VNĐ/ 25 buổi
  • Tiếng Hàn Sơ cấp 2: 1.695.000 VNĐ/ 25 buổi
  • Tiếng Hàn Sơ cấp 3: 1.895.000 VNĐ/ 25 buổi
  • Tiếng Hàn Sơ cấp 4: 2.095.000 VNĐ/ 25 buổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo AOI

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá