Trung tâm Đào tạo AOI | Edu2Review

Trung tâm Đào tạo AOI

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Nhật N5

Trình độ

N5

Chương trình

Tiếng Nhật N4

N4
3 tháng

Học phí 6.000.000đ

Tiếng Nhật N4

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng

Học phí 6.000.000đ

Chương trình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 1

Cho trẻ em
30 buổi

Học phí 2.060.000đ

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 1

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

30 buổi

Học phí 2.060.000đ

Chương trình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 2

Cho trẻ em
25 buổi

Học phí 2.260.000đ

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 2

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

25 buổi

Học phí 2.260.000đ

Chương trình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Combo N5

Cho trẻ em
52 buổi

Học phí 3.695.000đ

Tiếng Nhật cho trẻ em - Combo N5

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

52 buổi

Học phí 3.695.000đ

Chương trình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 3

Cho trẻ em
25 buổi

Học phí 2.460.000đ

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 3

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

25 buổi

Học phí 2.460.000đ

Chương trình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 4

Cho trẻ em
25 buổi

Học phí 2.660.000đ

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 4

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

25 buổi

Học phí 2.660.000đ

Chương trình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Combo N4

Cho trẻ em
52 buổi

Học phí 4.695.000đ

Tiếng Nhật cho trẻ em - Combo N4

Trình độ

Cho trẻ em

Thời lượng

52 buổi

Học phí 4.695.000đ

Chương trình

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
25 buổi

Học phí 1.495.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

25 buổi

Học phí 1.495.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết khóa học

 • Tiếng Hàn Sơ cấp 1: 1.495.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Sơ cấp 2: 1.695.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Sơ cấp 3: 1.895.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Sơ cấp 4: 2.095.000 VNĐ/ 25 buổi

Tiếng Hàn trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
25 buổi

Học phí 2.295.000đ

Tiếng Hàn trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

25 buổi

Học phí 2.295.000đ

Chương trình

Mô tả chi tiết khóa học

 • Tiếng Hàn Trung cấp 1: 2.295.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Trung cấp 2: 2.495.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Trung cấp 3: 2.695.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Trung cấp 4: 2.895.000 VNĐ/ 25 buổi

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay