Trung tâm Đào tạo AOI | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

10 khóa học

Tiếng Nhật N4

N4
3 tháng
Học phí 6.000.000 ₫

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 1

Cho trẻ em
30 buổi
Học phí 2.060.000 ₫

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 2

Cho trẻ em
25 buổi
Học phí 2.260.000 ₫

Tiếng Nhật cho trẻ em - Combo N5

Cho trẻ em
52 buổi
Học phí 3.695.000 ₫

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 3

Cho trẻ em
25 buổi
Học phí 2.460.000 ₫

Tiếng Nhật cho trẻ em - Sơ cấp 4

Cho trẻ em
25 buổi
Học phí 2.660.000 ₫

Tiếng Nhật cho trẻ em - Combo N4

Cho trẻ em
52 buổi
Học phí 4.695.000 ₫

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
25 buổi
Học phí 1.495.000 ₫

Mô tả chi tiết khóa học

 • Tiếng Hàn Sơ cấp 1: 1.495.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Sơ cấp 2: 1.695.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Sơ cấp 3: 1.895.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Sơ cấp 4: 2.095.000 VNĐ/ 25 buổi
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
25 buổi
Học phí 2.295.000 ₫

Mô tả chi tiết khóa học

 • Tiếng Hàn Trung cấp 1: 2.295.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Trung cấp 2: 2.495.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Trung cấp 3: 2.695.000 VNĐ/ 25 buổi
 • Tiếng Hàn Trung cấp 4: 2.895.000 VNĐ/ 25 buổi
Nhận tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay