Trung tâm Đào tạo AOI - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

25 buổi

Chương trình

Mô tả chi tiết khóa học

  • Tiếng Hàn Trung cấp 1: 2.295.000 VNĐ/ 25 buổi
  • Tiếng Hàn Trung cấp 2: 2.495.000 VNĐ/ 25 buổi
  • Tiếng Hàn Trung cấp 3: 2.695.000 VNĐ/ 25 buổi
  • Tiếng Hàn Trung cấp 4: 2.895.000 VNĐ/ 25 buổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo AOI

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá