Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP.HCM CEFALT | Edu2Review

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP.HCM CEFALT

37 đánh giá
7.6
Khá
37 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
7.1
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
7.7
Tư vấn xếp lớp
6.8
Số lượng học viên
7.6
Quan tâm học viên
6.3
Hài lòng về học phí
7.7
Sẵn sàng giới thiệu
7.9
Giáo viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
7.1
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
7.7
Tư vấn xếp lớp
6.8
Số lượng học viên
7.6
Quan tâm học viên
6.3
Hài lòng về học phí
7.7
Sẵn sàng giới thiệu
7.9

Khóa học

Tiếng Anh thiếu nhi (6 đến 11 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên (11 đến 14 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tiểu học quốc tế (6 đến 14 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

IELTS

IELTS

IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

TOEIC

TOEIC

TOEIC

Trình độ

TOEIC
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tổng quát (100% giáo viên bản ngữ)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Anh văn nghe nói

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thương mại

Các khóa học khác
2.5 tháng
2.400.000đ
2.400.000đ

Tiếng Anh thương mại

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
2.400.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm