Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Nghiên cứu Ứng dụng về Kế toán – Kiểm toán – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Kế toán Doanh nghiệp (Kế toán Tài chính) | Edu2Review

Kế toán Doanh nghiệp (Kế toán Tài chính)

Học phí 850.000đ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2.5 tháng

Thông tin liên hệ

  • Mục tiêu: Đào tạo kế toán viên cho các loại hình doanh nghiệp.
  • Đối tượng: Dành cho những người chưa biết về kế toán và đang làm kế toán nhưng chưa qua đào tạo.
  • Nội dung: Nguyên lý Kế toán , Kế toán tài chính doanh nghiệp, Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán, Lập báo cáo tài chính.