Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Nghiên cứu Ứng dụng về Kế toán – Kiểm toán – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Kế toán Tài chính nâng cao | Edu2Review

Kế toán Tài chính nâng cao

Học phí 1.250.000đ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

4 tháng

Thông tin liên hệ

  • Mục tiêu: Đào tạo kế toán viên chuyên nghiệp, kế toán tổng hợp và phụ trách kế toán cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.
  • Đối tượng: Dành cho những người đã học qua lớp kế toán tài chính sơ cấp.
  • Nội dung: Kế toán tài chính nâng cao, Tài chính doanh nghiệp, Thuế, Kế toán quản trị và phân tích báo cáo tài chính, Luật kinh doanh.