Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Nghiên cứu Ứng dụng về Kế toán – Kiểm toán – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng | Edu2Review

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng

Học phí 1.500.000đ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3.5 tháng

Thông tin liên hệ

  • Đối tượng: Dạy và cấp chứng chỉ theo chương trình của Bộ Tài Chính, dành cho những người đã tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp Kế toán - Kinh Tế
  • Nội dung: Kinh tế vi mô; Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; Quản lý tài chính doanh nghiệp Pháp luật về thuế; Thẩm định dự án đầu tư; Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và tổ chức tài chính; Quản trị kinh doanh; Pháp luật về kế toán; Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp; Kế toán tài chính doanh nghiệp; Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp ; Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp; Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.