Trung tâm Đào tạo Kế toán Tài chính Tuyết Phi - Khóa học Kê khai toán thực hành – báo cáo thuế – báo cáo tài chính (lớp 4 tháng) | Edu2Review

Khóa học Kê khai toán thực hành – báo cáo thuế – báo cáo tài chính (lớp 4 tháng)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

4 tháng

Đối tượng học viên

– Sinh viên chưa biết về kế toán

Nội dung

– Lý thuyết kế toán căn bản

– Thực hành theo nội dung lớp 2 tháng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Tài chính Tuyết Phi

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá