Trung tâm Đào tạo Kế toán Tài chính Tuyết Phi - Khóa học Phân tích tài chính và thẩm định tín dụng | Edu2Review

Khóa học Phân tích tài chính và thẩm định tín dụng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

2 tháng

Nội dung đào tào

Giúp học viên nắm được hoạt động tài chính của doanh nghiệp, công ty và hiểu rõ ý nghĩa các con số trong một báo cáo tài chính, để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhất về đầu tư...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kế toán Tài chính Tuyết Phi

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá