Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SEAMEO | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SEAMEO
   Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SEAMEO
   Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SEAMEO
   Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SEAMEO
   4 hình 1 video
   7.9
   Khá
   28 đánh giá

   Khóa học

   14 khóa học

   Pre - IELTS

   IELTS Pre: 1.0 - 3.0
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre: 1.0 - 3.0
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS thông thường - IELTS 3

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 6.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 6.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS cấp tốc - IELTS 3

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 6.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 6.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre - TOEIC

   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 3.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre TOEIC kỹ năng tích hợp

   TOEIC
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC kỹ năng tích hợp - TOEIC 1

   TOEIC
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC 2 kỹ năng - TOEIC 2

   TOEIC
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre TOEFL - ITP

   TOEFL ITP
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 3.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 3.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Basic TOEFT - iBT BASIC 1

   TOEFL IBT
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL IBT
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Anh văn giao tiếp quốc tế Vỡ lòng

   Giao tiếp Cơ bản
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.150.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   4 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.150.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Anh văn tổng quát vỡ lòng

   Tiếng Anh tổng quát
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 4.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 4.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Anh văn Mẫu giáo

   Trẻ em
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3.8 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình Anh văn mẫu giáo từ 4–6 tuổi được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý của trẻ ở giai đoạn bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Theo đó, chương trình được giảng dạy thông qua những câu truyện, bài hát, trò chơi vận động… nhằm giúp trẻ tiếp thu - ghi nhớ - hình thành những phản xạ tiếng Anh một cách tự nhiên.

   Ưu đãi:

   Giảm 10% học phí dành cho học viên tại trung tâm khi đăng kí trước ngày khai giảng.

   Ghi chú:

   • Học phí đã bao gồm giáo trình. Nếu đăng ký trễ quá 1/2 tổng số tiết học thì học viên phải tự trang bị giáo trình.

   • Trường hợp chuyển đổi lớp, học viên phải hoàn trả giáo trình còn nguyên vẹn.

   Tư vấn

   Anh văn thiếu niên vỡ lòng

   Trẻ em
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình Anh văn thiếu niên gồm 5 cấp độ, nhằm trang bị cho các em thiếu niên từ 11–15 tuổi một nền tảng tiếng Anh vững chắc và toàn diện. Khóa học không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập tại trường phổ thông mà còn là bước chuẩn bị hoàn hảo cho các kỳ thi chuẩn quốc tế như: KET, PET, FCE.

   Ưu đãi:

   Giảm 10% học phí dành cho học viên tại trung tâm khi đăng kí trước ngày khai giảng.

   Ghi chú:

   • Học phí đã bao gồm giáo trình. Nếu đăng ký trễ quá 1/2 tổng số tiết học thì học viên phải tự trang bị giáo trình.
   • Trường hợp chuyển đổi lớp, học viên phải hoàn trả giáo trình còn nguyên vẹn.
   Tư vấn

   Anh văn thiếu nhi cấp độ 1

   Trẻ em
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 5.750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Chương trình Anh văn thiếu nhi từ 7–10 tuổi học theo giáo trình “Family & Friends” và “Grammar Friends” của Nhà xuất bản Đại học Oxford, mang đến một môi trường học tập phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ phát huy tính sáng tạo và tiếp thu nền tảng tiếng Anh cơ bản một cách tự nhiên, thú vị và say mê nhất.

   Phương pháp giảng dạy: phương pháp lấy người học làm trung tâm và đề cao tính tương tác học viên - giáo viên, học viên - học viên.

   Ưu đãi:

   Giảm 10% học phí dành cho học viên tại trung tâm khi đăng kí trước ngày khai giảng.

   Ghi chú:

   • Học phí đã bao gồm giáo trình. Nếu đăng ký trễ quá 1/2 tổng số tiết học thì học viên phải tự trang bị giáo trình.

   • Trường hợp chuyển đổi lớp, học viên phải hoàn trả giáo trình còn nguyên vẹn.

   Tư vấn

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   28 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Giáo trình
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   8.3
   Cơ sở vật chất
   7.4
   Môi trường HT
   7.3
   Thực hành kỹ năng
   8.5
   Tiến bộ bản thân
   7.9
   Tư vấn xếp lớp
   7.9
   Số lượng học viên
   7.7
   Quan tâm học viên
   8.5
   Hài lòng về học phí
   8.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.4
   Giáo viên
   8.3
   Cơ sở vật chất
   7.4
   Môi trường HT
   7.3
   Thực hành kỹ năng
   8.5
   Tiến bộ bản thân
   7.9
   Tư vấn xếp lớp
   7.9
   Số lượng học viên
   7.7
   Quan tâm học viên
   8.5
   Hài lòng về học phí
   8.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.4

   Chi tiết từ học viên

   Nguyễn Minh Anh Lê
   Nguyễn Minh Anh Lê
    

   Chất Lượng Tốt

   Đã học khoá học: Anh văn Mẫu giáo tại đây.

   Ưu điểm

   Có nhiều điều kiện để mọi người phát triển các kỹ năng nghe nói đọc viết một cách tự nhiên và bản năng
   Giáo trình rõ ràng, có thể nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt
   Tư vấn lớp nhanh, dễ hiểu
   Cơ sở vật chất đầy đủ
   Nhân viên (từ lao công đến bảo vệ) hỗ trợ nhanh, nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   Chất lượng giáo viên không quá đồng đều (dù đa số vẫn khá tốt)

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học phí không quá lý tưởng nhưng rất đáng để trải nghiệm

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Huyền Thanh
   Huyền Thanh
    

   Chất Lượng Tốt

   Đã học khoá học: Giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   cơ sở vật chất tốt, giáo viên tận tâm

   Điểm cần cải thiện

   ít chi nhánh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   tiến bộ ngay sau khi học giáo viên hướng dân tận tình

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hằng Châu
   Hằng Châu
    

   Đây Là Một Trong Nhưng Trung Tâm Theo Nhiều Người Nói Là Được Chính Phủ Tài Trợ

   Đã học khoá học: lớp khóa học cơ bản tại đây.

   Ưu điểm

   học phí khá hợp lí, cơ sở vật chất ổn.

   Điểm cần cải thiện

   Trước khi thì học phí rẻ, mà giờ thì cũng hết rẻ rồi

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chất lượng giáo viên thì phải nói là không thể bằng mấy trung tâm học phí đắt đỏ được nhưng chất lượng cũng khá ổn, chứ không phải tuyển giáo viên tràn lan như các trung tâm ngoại ngữ khác.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Một Trung Tâm Tốt

   Đã học khoá học: IETLS tại đây.

   Ưu điểm

   - Học phí rẻ
   - Có thi thử đầu vào, giáo trình phù hợp với trình độ của học viên
   - Nằm ở trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại

   Điểm cần cải thiện

   - Giờ học vào giờ cao điểm nên dễ bị kẹt xe
   - Chất lượng giáo viên không đồng đều
   - Không có giáo trình riêng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   SEAMEO là trung tâm tiếng anh của Bộ GD&ĐT nên chất lượng có phần đảm bảo hơn so với các trung tâm anh ngữ khác. Giáo viên ở SEAMEO có cả người bản xứ và người Việt, đều có bằng cấp đàng hoàng. Nhìn chung học phí phù hợp với chất lượng giảng dạy.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu

   Website: vnseameo.org

   Trung tâm SEAMEO RETRAC cung cấp các chương trình giảng dạy Anh văn có chất lượng cho nhiều đối tượng khác nhau đáp ứng các nhu cầu cá nhân và tổ chức về học thuật, kinh doanh và đào tạo chuyên nghiệp.

   Tổng quan về Công ty

   SEAMEO RETRAC là Tổ chức quốc tế trực thuộc Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia thành viên Đông Nam Á trong việc xác định và giải quyết các vấn đề về Giáo dục & Quản lý giáo dục.

   Giới thiệu về SEAMEO RETRAC Vietnam (Nguồn: YouTube)

   Thông tin chung

   Tại Trung tâm SEAMEO RETRAC, học viên sẽ có cơ hội học tập với:

   • Chương trình và tài liệu học tập được thiết kế và chọn lọc vừa phù hợp với yêu cầu và mục đích học tập của học viên vừa cập nhật theo sự phát triển của thếgiới trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ;

   • Đội ngũ giảng viên bản ngữ và Việt Nam tận tâm và giàu kinh nghiệm;

   • Phương pháp giảng dạy luôn được cập nhật nhằm phát huy tính hiệu quả trong dạy và học;

   • Các khóa học đa dạng, luôn được cải tiến, với trọng tâm lấy người học làm trung tâm;

   • Môi trường học tập thân thiện, thoải mái và tiện nghi;

   • Công nghệ mới được ứng dụng trong tất cả các chương trình học và trong việc quản lý học viên;

   • Nguồn học liệu phong phú cùng với đội ngũ tư vấn tận tâm, giàu kinh nghiệm luôn khuyến khích học viên tự học một cách có hiệu quả.

   Với những đặc điểm trên, SEAMEO RETRAC là nơi có thể giúp học viên đạt được kiến thức ngôn ngữ hoàn chỉnh và năng lực sử dụng tiếng Anh lưu loát phục vụ các mục đích giao tiếp trong học tập, lao động, kinh doanh, du lịch và giải trí.

   Nguồn: SEAMEO RETRAC

   * Thông tin trung tâm được cập nhật lần cuối vào tháng 06/2019, vui lòng liên hệ trung tâm để nhận thông tin mới nhất.

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký