Trung tâm Đào tạo Kỹ năng iLiving - Khóa học Toán tư duy thông minh MathFun | Edu2Review

Toán tư duy thông minh MathFun

Học phí 1.950.000đ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

3.5 tháng

Thông tin liên hệ

Lộ trình khóa học

Gồm 5 cấp độ với các nội dung như sau:

KID: Tính toán thành thạo trong phạm vi 9 đơn giản; Làm quen, nhận biết, viết số tốt; Kiến thức tự nhiên, xã hội phù hợp với độ tuổi; Bài tập IQ, hình học đơn giản, số phạm vi 9.

BASIC A: Phạm vi 9 phức tạp; Hàng chục đơn giản; Kiến thức tự nhiên, xã hội phù hợp độ tuổi; Các dạng toán trường học; Bài tập IQ hàng chục, hình học đa dạng.

BASIC B: Hàng chục phức tạp; Hình học phức tạp; Tư duy phản xạ phạm vi 9 nhanh.

ELE A: Bắt đầu phép nhận; Cộng trừ hàng trăm đơn giản; Tư duy hàng chục; Cộng trừ liên tiếp nhiều hàng chục; Bài tập tư duy phức tạp.

ELE B: Số âm; Hàng trăm phức tạp; Hàng nghìn đơn giản; IQ phạm vi hàng nghìn phức tạp; Tư duy liên tiếp hàng chục.

Phương pháp giảng dạy

  • Hệ thống bài giảng điện tử.
  • Môi trường học chủ động giúp trẻ tự tin, tăng khả năng làm việc nhóm.
  • Bổ sung các dạng toán trường học giúp trẻ giỏi toán toàn diện.
  • Số lượng học sinh 8 - 10 trẻ/ 1 lớp

Mục tiêu đầu ra

  • Rèn luyện sự tập trung, năng lực ghi nhớ, tính kiên nhẫn.
  • Phản xạ nhanh, xử lý thông tin nhạy bén.
  • Rèn luyện trí tưởng tượng, tư duy logic, phát triển trí thông minh.
  • Mở rộng thế giới quan bằng các Game show khoa học, xã hội, bài tập EQ, IQ...