Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   5 khóa học

   Kỹ năng hội nhập

   Phát triển bản thân
   Phát triển bản thân

   Giới thiệu

   1. Mục tiêu học phần:
   • Về kiến thức: Xác định được các phương thức tiếp cận hiệu quả văn hóa nước ngoài để nâng cao hiệu quả giao tiếp, ứng xử và hợp tác hiệu quả. Hiểu rõ các nguyên tắc, cách thức cần thiết khi giao tiếp với người nước ngoài; Xác định được tầm quan trọng của việc sử dụng các phương tiện hữu ích trong giao tiếp với người nước ngoài. Chỉ ra được những điều nên tránh trong giao tiếp với bạn bè quốc tế. Phân tích được các thách thức và biện pháp ứng phó hiệu quả. Phân biệt được rõ mục đích của làm việc độc lập và làm việc hợp tác, liên kết. Xác định được các nguyên tắc làm việc độc lập và làm việc hợp tác.
   • Về kỹ năng: Có khả năng thực hiện độc lập không cần hướng dẫn các phương thức tiếp cận văn hóa người nước ngoài; kỹ năng giao tiếp hiệu quả với người nước ngoài. Vận dụng linh hoạt các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng hợp tác liên kết trong các tình huống giả định cũng như tình huống thực tế. Có khả năng vận dụng các kỹ thuật ứng phó khi gặp các thách thức trong một môi trường mới.
   • Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực và sáng tạo trong quá trình tham gia học tập học phần; Phát huy tính tương tác trong học tập. Sẵn sàng, chủ động áp dụng các kỹ năng được học trong học phần để dễ dàng hội nhập với cuộc sống nói chung khi tiếp cận với người nước ngoài hoặc môi trường sống ở nước ngoài nói riêng. Nhận thức đúng đắn về vai trò của học phần đối với cuộc sống và nghề nghiệp sau này. Tự tin vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học của học phần để góp phần hội nhập thành công.
   1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

   Kỹ năng hội nhập (Intergration Skills): (2TC: 1-1-4): Kỹ năng tiếp cận văn hóa nước ngoài; Nghệ thuật giao tiếp với người nước ngoài; Kỹ năng ứng phó với thách thức; Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng hợp tác liên kết. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%). Học phần học trước: Không.

   Tư vấn

   Kỹ năng lãnh đạo

   Quản lý & lãnh đạo
   Quản lý & lãnh đạo

   Giới thiệu

   1. Mục tiêu học phần:
   • Về kiến thức: Sinh viên hiểu và vận dụng được các lý thuyết cơ bản về lãnh đạo, các phương pháp lãnh đạo và những kỹ năng của người lãnh đạo trong công tác lãnh đạo và ra quyết định cụ thể ở một tổ chức hay đơn vị.
   • Về kỹ năng: Sinh viên phải ứng dụng được kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp trong thu thập, phân tích thông tin phục vụ môn học. Ngoài ra, kỹ năng về tin học văn phòng, ngoại ngữ chuyên ngành, tra cứu thông tin và năng lực, thuyết phục, quản lý, lãnh đạo của người học cũng được khai thác sử dụng trong môn học này.
   • Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên được rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và tích cực trong khi tham gia môn học; Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, chủ động và chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn.
   1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

   Kỹ năng lãnh đạo (Leadership Skills). (2TC: 1 – 1 – 4): Tổng quan về kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng tạo động lực; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức; Kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Kỹ năng ra quyết định. Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong lãnh đạo, ra quyết định và cách xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo. Phương pháp giảng dạy: Cung cấp các kiến thức lý thuyết và hướng dẫn thực hành cách giải quyết các tình huống giả định trong lãnh đạo quản lý. Chia nhóm thực hành theo chủ đề. Phương pháp đánh giá: Theo quy định của Học viện. Học phần học trước: Không.

   Tư vấn

   Kỹ năng tìm kiếm việc làm

   Kỹ năng khác
   Kỹ năng khác

   Giới thiệu

   1. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
   • Về kiến thức: Xác định được tính cách, năng lực của bản thân; Chỉ ra được nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân; phân tích được những phương tiện hữu ích giúp cá nhân dễ dàng tìm được thông tin tuyển dụng; Vận dụng được các nguyên tắc, kỹ thuật trong chuẩn bị hồ sơ xin việc, phỏng vấn xin việc và thương lượng hiệu quả về chế độ tiền lương, đãi ngộ; Chỉ ra được định hướng phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường làm việc mới.
   • Về kỹ năng: Có kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các phương tiện khác nhau; Chuẩn hóa được kỹ năng viết hồ sơ xin việc, biết cách tạo ấn tượng tốt khi tham gia phỏng vấn; Phối hợp được các kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn, kỹ năng khi đi phỏng vấn xin việc, kỹ năng thương lượng hiệu quả liên quan đến chế độ lao động; Có khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp.
   • Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng khi tham gia phỏng vấn xin việc, tìm kiếm việc làm tại các tổ chức lao động có nhu cầu tuyển dụng. Chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là khó khăn tâm lý của cá nhân trong quá trình tìm kiếm việc làm. Có tâm thế sẵn sàng khi tham gia môi trường làm việc.
   1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

   Kỹ năng tìm kiếm việc làm (Job Searching Skills) (1TC: 0-1-2): Quá trình tìm việc; Đánh giá năng lực và định hướng nghề nghiệp; Kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm; Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tìm việc; Kỹ năng phỏng vấn tìm việc; Kỹ năng thương lượng về chế độ đãi ngộ; Hòa nhập và phát triển trong môi trường nghề nghiệp. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%).

   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý bản thân

   Quản lý bản thân
   Quản lý bản thân

   Giới thiệu

   1. Mục tiêu học phần:

   – Về kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng nhận diện bản thân và quản lý cá nhân đối với thành công của mỗi người. Chỉ ra được mục đích, giá trị cốt lõi, viễn cảnh bản thân, mục tiêu cuộc đời. Phân tích, xây dựng chiến lược phát triển bản thân. Đánh giá được ưu, nhược điểm của các công cụ quản lý thời gian. Nhận diện được các nguyên nhân gây ra cảm xúc ở bản thân. Biết các cách quản lý cảm xúc.

   – Về kỹ năng: Vận dụng thành thạo các phương pháp để nhận diện bản thân, kiểm soát cảm xúc, ứng phó căng thẳng, quản lý thời gian và đặt mục tiêu. Phối hợp các kỹ năng để xây dựng chiến lược cuộc đời. Áp dụng chiến lược cuộc đời vào thực tiễn một cách linh hoạt.

   – Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá đúng giá trị bản thân và mục tiêu cuộc đời. Hình thành năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm trong mỗi hành động. Sẵn sàng áp dụng các kỹ năng vào cuộc sống. Chủ động, tích cực trong học tập.

   1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

   Kỹ năng quản lý bản thân (Self Management Skills): Kỹ năng khám phá bản thân; Kỹ năng kiểm soát cảm xúc; Kỹ năng ứng phó căng thẳng; Kỹ năng xác định mục tiêu; Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%).. Học phần học trước: Không.

   Tư vấn

   Kỹ năng làm việc nhóm

   Tổ chức công việc
   Tổ chức công việc

   Giới thiệu

   1. Mục tiêu học phần:

   Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:

   – Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng làm việc theo nhóm. Phân tích được các yêu cầu về cách thức tổ chức, phương pháp quản lý, điều hành nhóm, cách thức làm việc theo nhóm, nguyên nhân xung đột nhóm và cách giải quyết xung đột nhóm.

   – Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức và hình thành nhóm, có kỹ năng làm việc theo nhóm (lập kế hoạch làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động của nhóm, giám sát, điều chỉnh kế hoạch nhóm, phối hợp với các thành viên trong nhóm, giao tiếp trong nhóm, thảo luận và ra quyết định trong nhóm, đánh giá kết quả làm việc nhóm, giải quyết xung đột nhóm và khích lệ các thành viên trong nhóm), có kỹ năng quản lý và điều hành nhóm (vai trò trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm, giao việc cho nhóm, họp nhóm, tập hợp công việc của các cá nhân trong nhóm…)

   – Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong học tập. Có tinh thần và thái độ phù hợp khi làm việc theo nhóm. Có ý thức áp dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động học tập và trong cuộc sống.

   1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

   Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork Skills): Khái niệm nhóm và làm việc theo nhóm; Các kỹ năng làm việc theo nhóm; Quản lý và điều hành nhóm. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2: 30%; thực hành tổng hợp: 50%). Học phần học trước: Không.

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm (tên viết tắt: CSST) là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có tài khoản, con dấu riêng. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tượng khác có nhu cầu.
   trung-tam-dao-tao-ky-nang-mem-hoc-vien-nong-nghiep-viet-namChia sẻ và thảo luận về kỹ năng hội nhập quốc tế

   Trung tâm được đặt tại khu làm việc của các khoa, viện, trung tâm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội với các phòng học, hội trường đào tạo đầy đủ tiện nghi học tập và các trang thiết bị hiện đại. Hiện nay, Trung tâm có 4 phòng học chuyên biệt về đào tạo kỹ năng mềm, được trang bị đầy đủ các thiết bị: bàn ghế dễ di chuyển, điều hòa, wifi, tài liệu phục vụ học tập…Ngoài ra Trung tâm còn có phòng học đặt ngay tại khu Trung tâm phục vụ những khóa học đặc biệt với số lượng ít, đáp ứng nhu cầu của người học.

   Đội ngũ giảng viên

   Với nguồn giảng viên có nhiều kinh nghiệm đào tạo kỹ năng mềm, Trung tâm luôn đảm bảo chất lượng về chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

   Nguồn: trungtamkynangmem
   *Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay