Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Kế toán - Khóa học Kế toán tổng hợp (Dành cho cán bộ quản lý) | Edu2Review

Khóa học Kế toán tổng hợp (Dành cho cán bộ quản lý)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

3 tháng

Nội dung khóa học

  • Học viên học lý thuyết kế toán đại cương và các kiến thức cơ bản cần thiết về kế toán tài chính
  • Kê khai thuế trên phần mềm 3.8.5 của tổng cục thuế theo tháng, quý, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm.
  • Phương pháp đọc, hiểu và phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán năm, để phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý tại doanh nghiệp. Học viên được học phần kế toán quản trị.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Kế toán

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá