Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Kế toán - Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính nhân sự | Edu2Review

Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

2.5 tháng

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán...
 • Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân....

Nội dung chương trình

Phần 1: Kiến thức chung

 • Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
 • Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
 • Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
 • Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, TT và bảo lãnh giữa DN với NH và tổ chức tài chính.

Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán

 • Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
 • Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
 • Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Kế toán

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá