Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill - Khóa học Kỹ năng biên tập | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng biên tập

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

10 buổi

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu khóa học:

Giúp học viên có cái nhìn tổng quan về biên tập, rèn luyện kỹ năng biên tập chuyên nghiệp các loại hình biên tập.

Nội dung khóa học:

Tổng quan về biên tập

Nội dung, loại hình biên tập

Nguyên tắc trình bày bản thảo

Xây dựng format, ý tưởng chương trình

Biên tập chuyên đề.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá