Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill - Khóa học Kỹ năng PR, Marketing, tổ chức sự kiện | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng PR, Marketing, tổ chức sự kiện

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức sự kiện

Giới thiệu khóa học

Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO cải tiến, rút ngắn quy trình nhằm tạo ra tiện lợi hơn cho khách hàng như quy trình đặt hàng, quy trình thu tiền, quy trình nhận hàng, quy trình bảo hành.

Nội dung khóa học:

  • Tổng quan về PR, Marketing, tổ chức sự kiện
  • Nghiên cứu phân khúc thị trường
  • Xây dựng trải nghiệm thương hiệu
  • Xây dựng quảng bá chiên lược khách hàng
  • Truyền thông tiếp thị sáng tạo
  • Marketing Mix

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá