Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill - Khóa học Kỹ năng thuyết trình | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng thuyết trình

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Thời lượng

10 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình trang bị những kĩ năng quan trọn trong thuyết trình chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

Trang bị những kỹ năng thuyết trình tự tin, thành công.

Xây dựng bài thuyết trình chuyên nghiệp, thuyết phục.

Truyền đạt thông tin hiệu quả và tạo ấn tượng với đối tượng nghe.

Nội dung khóa học:

Giải phóng cơ thể

Kỹ năng nhận thức và thấu hiểu bản thân

Kỹ năng giọng nói

Các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình

Thuyết trình, làm việc nhóm

Hoạt náo, giao lưu thân thiện

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá