Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill - Khóa học Văn hóa doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Văn hóa doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Giới thiệu khóa học

Văn hóa giao tiếp với khách hàng, đối tác, các tổ chức: trực tiếp và gián tiếp (Điện thoại, văn bản, email, trực tiếp gặp mặt...)

Nội dung khóa học:

Văn hóa giao tiếp doanh nghiệp

Văn hóa lãnh đạo doanh nghiệp

Kỹ năng PR, Marketing doanh nghiệp

Kỹ năng quản lý nhân sự

Kỹ năng xây dựng và phát triển phong trào tập thể trong doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Vietskill

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá