Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng MêKông – Nhật Bản tại Việt Nam – Đại học Hàng hải Việt Nam - Khóa học Kế toán tổng hợp | Edu2Review

Khóa học Kế toán tổng hợp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán tổng hợp bao gồm:

  • Nguyên lý Kế toán thực tế
  • Thực hành kế toán

Lợi ích khóa học