Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng MêKông – Nhật Bản tại Việt Nam – Đại học Hàng hải Việt Nam - Khóa học Nghiệp vụ khai hải quan | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ khai hải quan

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ hải quan

Thời lượng

2.5 tháng

Tổng quan khóa học

Đối tượng

  • Cá nhân, tổ chức đang làm việc hoặc có nhu cầu làm việc trong môi trường hải quan.
  • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu trở thành nhân viên đại lý hải quan.
  • Sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật, luật của trường đại học, cao đẳng có nhu cầu bổ sung kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và hải quan

Nội dung đào tạo: Gồm 4 học phần

  • Phần 1: Pháp luật về Hải quan.
  • Phần 2: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
  • Phần 3: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
  • Phần 4: Hải quan điện tử và các chương trình phần mềm ứng dụng của ngành Hải quan

Lợi ích khóa học