Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng MêKông – Nhật Bản tại Việt Nam – Đại học Hàng hải Việt Nam - Khóa học Quản trị dịch vụ logistics | Edu2Review

Khóa học Quản trị dịch vụ logistics

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ logistics

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về logistics và dịch vụ logistics
  • Những quy định pháp lý về dịch vụ logistics
  • Các điều khoản thương mại quốc tế
  • Quy trình hàng xuất, quy trình hàng nhập, quy trình thủ tục Hải quan
  • Dịch vụ khách hàng
  • Quản trị kho hàng
  • Hệ thống thông tin, quản trị rủi ro

Lợi ích khóa học