Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy - Khóa học Kiểm tra kiểm soát nội bộ & kiểm toán nội bộ trong ngân hàng | Edu2Review

Khóa học Kiểm tra kiểm soát nội bộ & kiểm toán nội bộ trong ngân hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ Ngân hàng

Thời lượng

10 buổi

Tổng quan khóa học

Khoá học "Kiểm tra kiểm soát nội bộ & kiểm toán nội bộ" ra đời nhằm mục đích trang bị cho người học – những người làm công tác kiểm tra kiểm soát, các đối tượng quan tâm khác cái nhìn tổng thể về nghề, phương pháp kiểm tra, kiểm toán, các vấn đề chính thường gặp đối với các nghiệp vụ đặc thù của ngân hàng như: Tín dụng, kế toán, giao dịch, nguồn vốn, thanh toán.

Đối tượng học viên

Khóa học đặc biệt thích hợp đối với các kiểm tra viên, kiểm toán viên và nhân viên ngân hàng đang có định hướng chuyển hướng sang mảng kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán nội bộ. Ngoài ra khoá học cũng rất có ích đối với nhân viên ngân hàng muốn mở mang kiến thức về lĩnh vực này để tự kiểm toán, giảm thiểu rủi ro cho bản thân, công việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá