Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy - Khóa học Quản trị rủi ro cá nhân dành cho quan hệ khách hàng | Edu2Review

Khóa học Quản trị rủi ro cá nhân dành cho quan hệ khách hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ Ngân hàng

Thời lượng

10 buổi

Lợi ích khi tham khóa học

Giảng viên của khóa học có ít nhất từ 8-10 năm kinh nghiệm trong ngân hàng, hiện đang trực tiếp làm công tác kiểm toán nội bộ, lãnh đạo bộ phận kiểm toán nội bộ.

Đối tượng học viên

  • Người đã mất gốc kiến thức nghiệp vụ
  • Sinh viên đã tốt nghiệp khối đại học kinh tế
  • Người đã đi làm muốn thi tuyển ngân hàng
  • Bankers tại các ngân hàng muốn chuyển công tác

Kiến thức bạn sẽ được trang bị

– Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng

– Các loại rủi ro trong ngân hàng (ví dụ mỗi loại)

– Thực hành nhận biết các tình huống dẫn đến rủi ro

– Các rủi ro có thể phát sinh trong các giao dịch cơ bản: Tiền gửi tiết kiệm, phát hành thẻ tín dụng, vho vay

– Tội phạm về ngân hang, các loại tội phạm

– Phân tích tội phạm ngân hàng thông qua ví dụ nổi tiếng

– Thực hành đóng vai các vị trí trong ngân hàng xử lý các tình huống rủi ro

– Công cụ để ngăn ngừa ro

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá