Trung Tâm Đào Tạo Olympia | Edu2Review

Trung Tâm Đào Tạo Olympia

2 đánh giá
8.0
Tốt
2 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh mầm non Kids

Trẻ em
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Anh mầm non Kids

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Chương trình tiếng Anh Olympia được chia ra từng cấp độ tương ứng với độ tuổi và trình độ của học sinh. Mỗi cấp độ sẽ được sử dụng các giáo trình đạt chuẩn và phù hợp.

Nội dung

Gồm nhiều cấp độ

- Kids 1,2,3,4

- ABC

- 1A,1B,1C,1D

Nguồn: Trung Tâm Đào Tạo Olympia

Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em Starters

Trẻ em
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Anh trẻ em Starters

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Chương trình tiếng Anh Olympia được chia ra từng cấp độ tương ứng với độ tuổi và trình độ của học sinh. Mỗi cấp độ sẽ được sử dụng các giáo trình đạt chuẩn và phù hợp.

Nội dung

- 2A,2B,2C

- 3A,3B,3C

Nguồn: Trung Tâm Đào Tạo Olympia

Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em Movers

Trẻ em
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Anh trẻ em Movers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Chương trình tiếng Anh Olympia được chia ra từng cấp độ tương ứng với độ tuổi và trình độ của học sinh. Mỗi cấp độ sẽ được sử dụng các giáo trình đạt chuẩn và phù hợp.

Nội dung

- 4A,4B,4C

- 5A,5B,5C

Nguồn: Trung Tâm Đào Tạo Olympia

Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em Flyers

Trẻ em
3 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Tiếng Anh trẻ em Flyers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.500.000đ

Chương trình

Chương trình tiếng Anh Olympia được chia ra từng cấp độ tương ứng với độ tuổi và trình độ của học sinh. Mỗi cấp độ sẽ được sử dụng các giáo trình đạt chuẩn và phù hợp.

Nội dung

- 6A,6B,6C

- 7A,7B,7C

Nguồn: Trung Tâm Đào Tạo Olympia

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay