Trung Tâm Đào Tạo Olympia - Khóa học Tiếng Anh trẻ em Movers | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh trẻ em Movers

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Chương trình tiếng Anh Olympia được chia ra từng cấp độ tương ứng với độ tuổi và trình độ của học sinh. Mỗi cấp độ sẽ được sử dụng các giáo trình đạt chuẩn và phù hợp.

Nội dung

- 4A,4B,4C

- 5A,5B,5C

Nguồn: Trung Tâm Đào Tạo Olympia

Lợi ích khóa học