Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế

7.0
Khá
1 đánh giá

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Trần Đặng Đình Nguyên
Trần Đặng Đình Nguyên
 

Trung Tâm Itpc Là Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm ITPC là trung tâm đào tạo quốc tế liên kết cùng đại học Troy University ở Alabama Hoa Kỳ. Trong quá trình học tập tại đây, mình cảm thấy đây là trung tâm đào tạo uy tín, hỗ trợ rất tốt và hết mình cho sinh viên trong vấn đề học tập và chuyển tiếp học sinh du học tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Điểm mạnh của trường là dàn giáo viên nước ngoài giỏi, nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất rất tốt, đầy đủ. Điểm trừ nhỏ là hiện tại trường vẫn mới chỉ mới cung cấp 2 ngành học ở Việt Nam là Quản Trị Kinh Doanh và Công Nghệ thông tin, những ngành khác sau này vẫn sẽ tiếp tục bổ sung thêm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu