Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương - Khóa học After School | Edu2Review

Khóa học After School

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng tự học

Tổng quan khóa học

Đối tượng

  • Học sinh từ 7 đến 14 tuổi

Nội dung chính của After School:

  • Phương pháp tự học
  • Kế hoạch cho việc học bài, làm bài và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp
  • Khắc phục khuyết điểm tư duy
  • Tạo dựng thói quen và hứng thú trong việc học

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá