Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương - Khóa học Boot Camp Kid Extreme | Edu2Review

Khóa học Boot Camp Kid Extreme

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Tổng quan khóa học

Đối tượng

  • Học viên là học sinh độ tuổi từ 8 đến 12 tuổi
  • Sức khỏe tốt
  • Hạnh kiểm khá trở lên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá