Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương - Khóa học Boot Camp Strongkid | Edu2Review

Khóa học Boot Camp Strongkid

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Tổng quan khóa học

Đối tượng

  • Học viên là học sinh độ tuổi từ 9 đến 11 tuổi
  • Sức khỏe bình thường

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá