Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương - Khóa học Chương trình Sống mạnh mẽ | Edu2Review

Khóa học Chương trình Sống mạnh mẽ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Chương trình sẽ dạy cho trẻ biết tự lập, quản lý thời gian hiệu quả, biết ứng xử trong cuộc sống.

Yêu cầu

Học viên là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (6 đến 11 tuổi)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá