Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương - Khóa học Nghệ thuật diễn thuyết và hùng biện | Edu2Review

Khóa học Nghệ thuật diễn thuyết và hùng biện

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Tổng quan khóa học

Nghệ thuật diễn thuyết và hùng biện

Chương trình dành riêng cho những bạn trẻ muốn nâng cao kĩ năng trình bày và thuyết phục của bản thân để đạt được thành công trong công việc hiện tại.

Lớp học giúp các học viên phát triển khả năng nói, diễn đạt và trình bày bằng nhiều phương tiện, hình thức khác nhau, từ việc diễn tả súc tích, dễ hiểu và chính xác ý tưởng của mình cho đến những phương pháp lập luận và thuyết phục người khác; từ phản xạ nhanh nhạy và xử lý khéo léo các vấn đề trong giao tiếp đến diễn thuyết trước đám đông và tranh luận, hùng biện, phản biện…

Tất cả sẽ được rèn luyện thông qua những bài tập diễn đạt, những tình huống thực tế và những bài tập, thử thách nhóm hết sức độc đáo và thú vị.

Đối tượng khóa học

Chương trình dành cho các bạn từ 13 đến 20 tuổi

Lợi ích khóa học