Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center - Khóa học Tiếng Anh cho người mất gốc | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh cho người mất gốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

40 giờ

Thông tin chung

  • Học phí: 4.800.000 đồng
  • Thời lượng: 40 giờ

Mô tả khóa học

  • Khóa học được thiết kế phù hợp với các học viên chưa có kiến thức nền tảng về tiếng Anh cũng như chưa có khả năng giao tiếp với giáo viên nước ngoài
  • 70% giáo viên Việt Nam: nhằm giúp học viên lấy lại kiến thức căn bản, học cách phát âm, các bài học tiếng Anh theo chủ đề thông thường để sử dụng trong đời sống hàng ngày có đan xen cả ngữ pháp, nghe nói và luyện tập
  • 30% giáo viên nước ngoài vào cuối khoá: nhằm giúp học viên tăng phản xạ giao tiếp, luyện tập việc phát âm, học các kiến thức nền tảng ở mức độ cao hơn

Sau khóa học tổng quát sẽ giúp học viên

  • Giao tiếp cơ bản các chủ đề thông thường trong đời sống hàng ngày
  • Nắm rõ cách phát âm theo chuẩn quốc tế
  • Có nền tảng tốt để chuyển sang giai đoạn học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Lợi ích khóa học