Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center

9.0
Xuất sắc
30 đánh giá

Khóa học

10 khóa học

Speaking and Pronunciation

Giao tiếp
24 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 3.500.000 ₫
Giá cho EduMember 3.150.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

Học phí: 3.500.000 đồng

Thời lượng: 24 giờ

Mô tả nội dung khóa học

 • Khoá học giao tiếp sẽ tập trung chủ yếu vào 2 kỹ năng: nghe, nói và từ vựng, được chia thành các cấp độ theo thứ tự như sau:
 • Elementary
 • Pre Intermediate
 • Intermediate
 • Môi trường học tập 100% giáo viên nước ngoài
 • Mỗi buổi sẽ học 1 chủ đề, trên lớp học viên tập trung thảo luận quanh chủ đề, giáo viên chỉnh sửa lỗi sai phát âm, dùng từ và cung cấp vốn từ vựng mới
 • Hình thành kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết...
 • Mô hình lớp học 1 thầy 8 - 10 trò

Sau khóa học sẽ giúp học viên

 • Hệ thống làm giàu vốn từ vựng , củng cố kỹ năng phát âm
 • Rèn luyện tư duy logic trong tiếng Anh
 • Tăng phản xạ giao tiếp trong các tình huống giao tiếp

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

General English Pre – Intermediate

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
50 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 6.500.000 ₫
Giá cho EduMember 6.150.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Trình độ IELTS 3.0 – 4.0
 • Thời lượng: 50 giờ
 • Học phí: 6.500.000 đồng
 • Đối tượng: học sinh, sinh viên và người đi làm muốn học IELTS từ đầu.

Mô tả khóa học

Khóa học được thiết kế với thời gian và lộ trình khóa hoc theo mục tiêu cam kết với mỗi học viên cũng như xây dựng chiến thuật làm bài và cách tránh bẫy của các dạng đề thi. Khóa học chủ trương chỉ gồm 6-8 học viên/1 lớp để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Điểm cộng nữa cho khóa học là có 100% giáo viên người nước ngoài giàu kinh nghiệm luyện IELTS, có bằng Tesol, Celta, mang lại nguồn kiến thức đa dạng và đầy đủ nhất.

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS Foundation

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 9.000.000 ₫
Giá cho EduMember 8.650.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Trình độ IELTS 4.5 – 5.0
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí 9.000.000 đồng
 • Đối tượng: học sinh, sinh viên và người đi làm muốn nâng cao kiến thức IELTS

Mô tả khóa học

Khóa học dành cho những bạn học viên đã có những kiến thức cơ bản nhất định và muốn nâng cao trình độ của mình. Khóa học được thiết kế với thời gian và lộ trình khóa học theo mục tiêu cam kết với mỗi học viên cũng như xây dựng chiến thuật làm bài và cách tránh bẫy của các dạng đề thi. Khóa học chủ trương chỉ gồm 6-8 học viên/1 lớp để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Điểm cộng nữa cho khóa học là có 100% giáo viên người nước ngoài giàu kinh nghiệm luyện IELTS, có bằng Tesol, Celta, mang lại nguồn kiến thức đa dạng và đầy đủ nhất.

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS Intensive

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 9.000.000 ₫
Giá cho EduMember 8.650.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Trình độ 5.5 – 6.0 IELTS
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí: 9.000.000 đồng
 • Đối tượng: học sinh, sinh viên và người đi làm muốn nâng cao kiến thức IELTS

Mô tả khóa học

Khóa học dành cho những bạn học viên đã có những kiến thức cơ bản về IELTS và luyện thi đạt đầu ra cao hơn với nhu cầu du học, tốt nghiệp, săn học bổng... Khóa học được thiết kế với thời gian và lộ trình khóa học theo mục tiêu cam kết với mỗi học viên cũng như xây dựng chiến thuật làm bài và cách tránh bẫy của các dạng đề thi. Khóa học chủ trương chỉ gồm 6-8 học viên/1 lớp để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Điểm cộng nữa cho khóa học là có 100% giáo viên người nước ngoài giàu kinh nghiệm luyện IELTS, có bằng Tesol, Celta, mang lại nguồn kiến thức đa dạng và đầy đủ nhất.

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS Advanced

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 10.800.000 ₫
Giá cho EduMember 10.450.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Trình độ 6.5 – 7.0 IELTS
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí: 10.800.000 đồng
 • Đối tượng: học sinh, sinh viên và người đi làm muốn nâng cao kiến thức IELTS

Mô tả khóa học

Khóa học dành cho những bạn học viên đã có những kiến thức chuyên sâu về IELTS và luyện thi đạt đầu ra cao hơn với nhu cầu du học, tốt nghiệp, săn học bổng... Khóa học được thiết kế với thời gian và lộ trình khóa học theo mục tiêu cam kết với mỗi học viên cũng như xây dựng chiến thuật làm bài và cách tránh bẫy của các dạng đề thi. Khóa học chủ trương chỉ gồm 6-8 học viên/1 lớp để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Điểm cộng nữa cho khóa học là có 100% giáo viên người nước ngoài giàu kinh nghiệm luyện IELTS, có bằng Tesol, Celta, mang lại nguồn kiến thức đa dạng và đầy đủ nhất.

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

IELTS Success

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 10.800.000 ₫
Giá cho EduMember 10.450.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Trình độ 8.0 IELTS trở lên
 • Thời lượng: 60 giờ
 • Học phí: 10.800.000 đồng

Mô tả khóa học

Đây chính là giai đoạn chuyển mình chinh thức đưa bạn trở thành “IELTS HERO” với 60h luyện thi IELTS chuyên sâu học với giáo viên nước ngoài nhằm cải thiện 4 kĩ năng theo hướng nâng cao, toàn diện hơn

Giai đoạn này sẽ giúp bạn gia tăng sự tự tin đặc biệt cho kĩ năng Speaking và Writing cũng như khả năng ứng biến linh hoạt cho từng dạng đề gặp phải, cách cân đối, kiểm soát chính xác thời gian làm bài.

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh tổng quát Elementary

Tiếng Anh tổng quát
50 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 6.500.000 ₫
Giá cho EduMember 6.150.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Học phí: 6.500.000 đồng
 • Thời lượng: 50 giờ

Mô tả khóa học

 • Khóa tiếng Anh tổng quát được thiết kế phù hợp với nhu cầu học viên muốn rèn luyện đầy đủ cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết hoàn toàn bằng tiếng Anh
 • Môi trường học 50% giáo viên nước ngoài
 • Mô hình lớp học 1 thầy 8-10 trò giúp học viên cải thiện từng lỗi phát âm cũng như writing và ngữ pháp

Sau khóa học tổng quát sẽ giúp học viên

 • Nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp
 • Đọc được các bài khóa tiếng Anh theo chủ đề
 • Viết và diễn đạt được ý của mình trong các bài viết
 • Nắm được toàn bộ các hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm tạo nền tảng vững chắc để chuyển giao sang việc ôn luyện kiến thức học thuật/IELTS sau này

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh cho người mất gốc

Các khóa học khác
40 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 4.800.000 ₫
Giá cho EduMember 4.450.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Học phí: 4.800.000 đồng
 • Thời lượng: 40 giờ

Mô tả khóa học

 • Khóa học được thiết kế phù hợp với các học viên chưa có kiến thức nền tảng về tiếng Anh cũng như chưa có khả năng giao tiếp với giáo viên nước ngoài
 • 70% giáo viên Việt Nam: nhằm giúp học viên lấy lại kiến thức căn bản, học cách phát âm, các bài học tiếng Anh theo chủ đề thông thường để sử dụng trong đời sống hàng ngày có đan xen cả ngữ pháp, nghe nói và luyện tập
 • 30% giáo viên nước ngoài vào cuối khoá: nhằm giúp học viên tăng phản xạ giao tiếp, luyện tập việc phát âm, học các kiến thức nền tảng ở mức độ cao hơn

Sau khóa học tổng quát sẽ giúp học viên

 • Giao tiếp cơ bản các chủ đề thông thường trong đời sống hàng ngày
 • Nắm rõ cách phát âm theo chuẩn quốc tế
 • Có nền tảng tốt để chuyển sang giai đoạn học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài

*Học phí được cập nhật vào tháng 7/2020 theo thông tin trên website của trung tâm.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em

Trẻ em
Giáo viên bản xứ
Giảm ngay 350.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Phương Pháp

Kích thích não bộ của trẻ bằng phương pháp giảng dạy độc quyền tại KOS English thông qua bộ giáo trình kết hợp cùng Flashcards giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ từ vựng lên tới 40% so với phương pháp thông thường.

Mô Hình

Lớp học chỉ tuyển sinh theo sĩ số nhóm nhỏ 8-10 học sinh/1 lớp giúp cho giáo viên có thời gian sát sao đến từng học viên, và các bạn học sinh có thời gian tương tác trực tiếp với giáo viên trên lớp tăng gấp 2 lần so với những lớp học đông người tại các trung tâm khác

Nguồn: Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center

Nhận tư vấn

Tiêng Anh Doanh Nghiệp

Các khóa học khác Business English
Giáo viên bản xứ
Giảm ngay 350.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.639.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 350.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

MỤC TIÊU

Trung tâm tiếng Anh KOS đã xây dựng các chương trình đào tạo Tiêng Anh Doanh Nghiệp nhằmnâng cao trình độ tiếng Anh cho các đối tác có nhu cầu.Với đội ngũ giảng viên bản ngữ giàu kinh nghiệm, thân thiện đến từ các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc, Philippines … cùng đội ngũ trợ giảng người Việt nhiệt tình và nội dung các chương trình đào tạo được thiết kế, xây dựng chuyên biệt theo chuyên ngành của từng cơ quan, tổ chức, chúng tôi đã và đang thành công trong hoạt động cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh. chuyên ngành cho rất nhiều cá nhân và tổ chức.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Các khóa Tiếng Anh Doanh Nghiệp được tổ chức như trong môi trường thực tế doanhnghiệp, học viên được là chính mình, học thông qua các tình huống, nhiệm vụ công việc hàng ngàycủa tổ chúc, cơ quan học viên đang công tác.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Mỗi khóa Tiếng Anh Doanh Nghiệp thường được thiết kế riêng tùy theo ngành nghề, bản chất công việc của học viên và trình độ của nhóm học viên tham gia đào tạoTrung tâm Anh ngữ KOS- với phương châm lấy người học làm trung tâm- đang áp dụng thành công giáo trình Success cho các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao cho học viên. Mỗi khóa học bao gồm nhiều bài học, mỗi bài học đều bao gồm các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, từ
vựng… Học viên theo dõi bài học qua video, bài nghe audio, bài đọc và làm các bài tập. Học viên có thể học và trao đổi với giáo viên trước và sau giờ trên lớp . Học viên cũng có thể giao tiếp với giáo viên là người bản xứ tại các buổi giao lưu, dã ngoại, ngoại khóa…

Nguồn: Trung tâm đào tạo tiếng Anh KOS English Center

Nhận tư vấn

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

30 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
7.9
Thực hành kỹ năng
8.9
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
9.4
Quan tâm học viên
9.5
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.1
Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
7.9
Thực hành kỹ năng
8.9
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
9.4
Quan tâm học viên
9.5
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
9.1

Chi tiết từ học viên

Hoàng Phương Uyên
Hoàng Phương Uyên - Học viên 
 

Lớp Học Tốt, Chất Lượng

Đã học khoá học: pre-inter tại đây.

Ưu điểm

số lượng học viên ít, gv chất lượng, tư vấn đầy đủ

Điểm cần cải thiện

mọi mặt dạy học đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

thấy cô vui tính, mình được tư vấn tận tình,

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Nguyễn Đình Hiệp
Nguyễn Đình Hiệp - Học viên 
 

Chất Lượng Tốt

Đã học khoá học: tiếng anh tổng quát tại đây.

Ưu điểm

cơ sở vật chất đầy đủ
gv giảng dạy có chuyên môn
tư vấn viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

ko thấy có điểm nào tệ, chất lượng dịch vụ tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

được tham gia lớp học thử, học với giáo viên nước ngoài chuyên môn giỏi, được tham gia các buổi bổ trợ miễn phí

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Nguyễn Trí Bảy
Nguyễn Trí Bảy - Học viên 
 

Rất Tốt

Đã học khoá học: speaking & pronounciation tại đây.

Ưu điểm

bài học hay và hữu ích, gv dạy cực tốt và nhiệt tình, nhân viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

không có

Trải nghiệm và lời khuyên

tôi tiến bộ và tự tin sử dụng tiếng anh trong công việc sau quá trình học 3 tháng tại trung tâm

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Đặng Lý Hương Trà
Đặng Lý Hương Trà - Học viên 
 

Hoàn Toàn Hài Lòng

Đã học khoá học: ielts foudation tại đây.

Ưu điểm

số lượng học viên giới hạn, giáo viên quan tâm tới từng người
giáo viên chất lượng
tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

ko có

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô nhiệt tình, giảng dạy có chueyen môn
cơ sở vật chất tốt
các nhân viên tư vấn siêu nhiệt tình

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

Giới thiệu

Địa điểm