Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Kiệt DG - Khóa học Chứng từ Forwarder | Edu2Review

Khóa học Chứng từ Forwarder

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Học viên sẽ biết cách đọc, phân tích, kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu.
  • Học viên được thực hành chuẩn bị chứng từ trên máy tính.
  • Học viên được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chứng từ trong xuất nhập khẩu. Tiếp nhận các kinh nghiệm và tình huống trong thực tế làm chứng từ của giảng viên.
Nội dung Số buổi Số giờ
Giới thiệu sơ lượt về chứng từ FWD, các loại chứng từ, mô tả sơ lượt công việc của một nhân viên chứng từ.
Hướng dẫn làm công việc của nhân viên chứng từ tại công ty xuất nhập khẩu, logistics (làm SI, làm bill xuất / nhập, trình manifest) 01 buổi 3 giờ
Cách liên hệ với đại lý nước ngoài, soạn Email, kiếm tra và gửi. Hướng xử lý tình huống gửi Email sai. 01 buổi 3 giờ
Thực hành làm bill xuất / nhập, trình manifest. 01 buổi 3 giờ
Bài tập tình huống. Giải quyết các case study và kinh nghiệm thực tế từ giảng viên. Kiểm tra kết thúc. 01 buổi 3 giờ
Tổng cộng 04 buổi 12 giờ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Kiệt DG

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá