Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Kiệt DG - Khóa học Khai báo Hải quan điện tử | Edu2Review

Khóa học Khai báo Hải quan điện tử

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ hải quan

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Khai hải quan điện tử là hình thức khai hải quan bằng phần mềm cài trên máy tính, sau đó truyền dữ liệu tờ khai hải quan qua mạng internet tới cơ quan hải quan để tiến hành thông quan hàng hóa

  • Mang đến môi trường thực hành để các bạn có cơ hội tiếp xúc, làm quen và luyện tập sử dụng phần mềm Ecus5Vnaccs để khai báo hải quan điện tử. Biết cách kiểm tra và chuẩn bị bộc chứng từ để tiến hành khai báo hải quan cho các lô hàng xuất / nhập, LCL/LCL, FCL, Air, Sea,

  • Học viên sau khóa học có thể tự tin khai báo hải quan điện tử trên phần mềm ecus5vnaccs, có thể phát hiện và chủ động khắc phục các lỗi hay vấn đề phát sinh khi khai báo.

Nội dung Số buổi Số giờ
Giới thiệu,

Cài đặt phần mềm Ecus

Giới thiệu sơ lượt về khai báo hải quan và khai báo hải quan điện tử

Kiểm tra bộ chứng từ: quy chuẩn và tính pháp lý của bộ chứng từ 01 buổi 3 giờ
Thực hành khai báo hải quan HÀNG XUẤT LCL, FLC, Air 02 buổi 6 giờ
Thực hành khai báo hải quan HÀNG NHẬP LCL, FCL, Air 02 buổi 6 giờ
Xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình khai báo hải quan, hỏi đáp các chủ đề liên quan, kiểm tra kết thúc 02 buổi 6 giờ
Tổng cộng 04 buổi 21 giờ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Kiệt DG

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá