Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Kiệt DG - Khóa học Thực hành Xuất nhập khẩu | Edu2Review

Khóa học Thực hành Xuất nhập khẩu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

12 buổi

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

Số buổi Số giờ

Module 1: Quy trình xuất khẩu

  • Hợp đồng xuất khẩu
  • Cách lấy booking, xác định phương án đóng hàng, khai eport, VGM,…
  • Khai hải quan điện tử Ecus5/vnaccs
  • Cách mở tờ khai & bộ chứng từ đầy đủ để mở tờ khai
  • Các thủ tục hải quan cần làm để thông quan hàng hóa
02 buổi 06 giờ

Module 2: Quy trình nhập khẩu

  • Hợp đồng nhập khẩu
  • Kiểm tra tính pháp lý của bộ chứng từ nhập khẩu.
  • Phân tích một số chứng từ quan trọng: B/L, A/N, D/O…
  • Đọc biểu thuế xuất nhập khẩu
  • Phân tích và xử lý một sô trường hợp thực tế
  • Làm thủ tục hải quan và nhận hàng tại cảng / sân bay.
02 buổi 06 giờ

Module 3: Thực hành khai báo hải quan điện tử

  • Hướng dẫn kiểm tra BCT khai báo HQĐT
  • Hướng dẫn tra mã HS code
  • Hướng dẫn truyền tờ khai và phân luồng thực tế
  • Thực hành khai báo hải quan điện tử trên chứng từ sống (phần mềm Ecus5/vnaccs)
  • Xử lý các phát sinh trước và sau thông quan HQ
04 buổi 12 giờ

Module 4: Kiểm tra tính hợp lệ của xuất xứ hàng hóa hàng nhập khẩu (C/O form E & D)

 1. Form E
  • Hướng dẫn kiểm tra và xử lý các tình huống thực tế theo văn bản hiện hành
  • Thảo luận nhóm
 2. Form D
  • Hướng dẫn kiểm tra và xử lý các tình huống thực tế theo văn bản hiện hành
  • Thảo luận nhóm
03 buổi 09 giờ

Bài thu hoạch cuối khóa

01 buổi 03 giờ

Tổng cộng

12 buổi 36 giờ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Kiệt DG

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá