Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình.
- Đầy đủ, cân bằng các lớp như listening, speaking...
- Thời gian học linh hoạt, học được nhiều giờ tùy ý.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn