Thời Gian Linh Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Linh Động

Ưu điểm

- Thân thiện: giáo viên, nhân viên...
- Môi trường ngoại ngữ, giao tiếp thường xuyên.
- Tùy chọn thời gian để học.

Điểm cần cải thiện

- Thêm tài liệu sau các buổi học giao tiếp.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường tiếng Anh giao tiếp thường xuyên, thích hợp cho các bạn muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp.
- Giờ học thoải mái.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn