Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM - KLECH - Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

10 tuần

Đối tượng: Người đã qua lớp Trung cấp 1 tại Trung tâm hoặc có trình độ tương đương.

Thời gian học: 60 tiếng

Số lượng học viên: 20 người

Giáo trình: Tiếng Hàn Sejong (học viên phải chịu chi phí liên quan đến giáo trình).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM - KLECH

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá