Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM - KLECH | Edu2Review

Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM - KLECH

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn Sơ cấp

Tổng hợp
10 tuần

Tiếng Hàn Sơ cấp

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

10 tuần

Chương trình

Đối tượng: Người Việt Nam và Hàn Quốc có nhu cầu học tiếng Hàn sơ cấp (cơ bản).

Số lượng học viên: 70 người.

Giáo trình: Tiếng Hàn Sejong (học viên phải chịu chi phí liên quan đến giáo trình).

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Trung cấp

Tổng hợp
10 tuần

Tiếng Hàn Trung cấp

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

10 tuần

Chương trình

Đối tượng: Người đã qua lớp Trung cấp 1 tại Trung tâm hoặc có trình độ tương đương.

Thời gian học: 60 tiếng

Số lượng học viên: 20 người

Giáo trình: Tiếng Hàn Sejong (học viên phải chịu chi phí liên quan đến giáo trình).

Nhận tư vấn

TOPIK Trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
6 tuần

TOPIK Trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

6 tuần

Chương trình

Đối tượng: Người chuẩn bị thi TOPIK trung cấp

Số lượng học viên: 30 người

Nhận tư vấn

TOPIK Cao cấp

TOPIK 2 cao cấp
6 tuần

TOPIK Cao cấp

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

6 tuần

Chương trình

Đối tượng: Người chuẩn bị thi TOPIK cao cấp

Thời gian học: 6 tuần

Số lượng học viên: 30 người

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay