Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM - KLECH - Khóa học TOPIK Trung cấp | Edu2Review

Khóa học TOPIK Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

6 tuần

Đối tượng: Người chuẩn bị thi TOPIK trung cấp

Số lượng học viên: 30 người

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục Hàn Quốc tại TPHCM - KLECH

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá