Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức | Edu2Review
🎯 Speak Now ⚡ Tăng tốc kỹ năng nói tiếng Anh cùng giảng viên nước ngoài. Học thử MIỄN PHÍ ngay!
🎯 Speak Now ⚡ Tăng tốc kỹ năng nói tiếng Anh cùng giảng viên nước ngoài. Học thử MIỄN PHÍ ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức

   Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức
   1 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   2 khóa học

   Tiếng Hàn cơ bản

   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 1 sơ cấp

   Mục đích đào tạo

   Phát triển năng lực tiếng Hàn cho người học. Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc đánh giá và cấp chứng chỉ, định hướng luyện thi chứng chỉ TOPIK có giá trị sử dụng quốc tế để du học và lao động tại Hàn Quốc hoặc làm việc trong các Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc.
   • Nhân viên đang làm việc hoặc có dự định làm việc trong Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.
   • Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.
   • Người có nhu cầu đạt hiệu quả cao trong học tập, công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.

   Giáo viên và giáo trình

   • Giáo viên: 100% giáo viên ngôn ngữ của trường đại học Soongsil, Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy.
   • Giáo trình: do trường đại học Soongsil biên soạn và được Bộ giáo dục Hàn Quốc công nhận.
   Tư vấn

   Luyện thi TOPIK

   Luyện thi TOPIK
   Luyện thi TOPIK

   Mục đích đào tạo

   Phát triển năng lực tiếng Hàn cho người học. Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc đánh giá và cấp chứng chỉ, định hướng luyện thi chứng chỉ TOPIK có giá trị sử dụng quốc tế để du học và lao động tại Hàn Quốc hoặc làm việc trong các Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.

   Đối tượng học viên

   • Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc.
   • Nhân viên đang làm việc hoặc có dự định làm việc trong Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.
   • Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.
   • Người có nhu cầu đạt hiệu quả cao trong học tập, công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.

   Giáo viên và giáo trình

   • Giáo viên: 100% giáo viên ngôn ngữ của trường đại học Soongsil, Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy.
   • Giáo trình: do trường đại học Soongsil biên soạn và được Bộ giáo dục Hàn Quốc công nhận.
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trung tâm Giáo dục Quốc tế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức.

   Chức năng, nhiệm vụ

   1) Chức năng:

   • Giúp Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh và Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức trong việc quản lý, điều hành thực hiện Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài theo Quyết định số 1677/2006/QĐ-UBND, ngày 15/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
   • Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu KHCN của trường Đại học Hồng Đức.

   2) Nhiệm vụ:

   • Xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài báo cáo Hiệu trưởng trường ĐHHĐ và các cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
   • Quản lý, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của học viên tại trường ĐHHĐ và các trường Đại học nước ngoài.
   • Nghiên cứu xây dựng, lựa chọn các chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, đối tác liên kết, các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch thực hiện đề án hàng năm; tìm kiếm các chương trình học bổng du học trong nước và Quốc tế để gửi học viên theo học.
   • Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác Quốc tế về đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu về KHCN giữa trường ĐHHĐ với các trường Đại học, các tổ chức Quốc tế trong khu vực và trên thế giới theo phân cấp của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ.
   • Quản lý lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm đúng qui định; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm, phát triển và mở rộng hợp tác Quốc tế về đào tạo.
   • Hợp tác với các trường đại học, các tổ chức Quốc tế tổ chức các hoạt động đào tạo ngoại ngữ, các khoá đào tạo ngắn hạn về chuyên môn và cấp chứng chỉ theo qui định.
   • Cung cấp các dịch vụ tư vấn du học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, dự án hợp tác Quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
   • Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hiệu trưởng trường ĐHHĐ về tiến độ, kết quả thực hiện đề án và các hoạt động khác của Trung tâm.

   Toàn cảnh khuôn viên trường học

   Cơ sở vật chất

   Để đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của Trung tâm, ngày 13/12/2006, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3645/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình “Cải tạo sữa chữa, nâng cấp và tăng cường thiết bị kỹ thuật thực hiện đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài”.

   Sinh viên được học tập trong môi trường năng động, hiện đại

   Nguồn: Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay