Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức | Edu2Review

Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn cơ bản

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn cơ bản

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

Mục đích đào tạo

Phát triển năng lực tiếng Hàn cho người học. Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc đánh giá và cấp chứng chỉ, định hướng luyện thi chứng chỉ TOPIK có giá trị sử dụng quốc tế để du học và lao động tại Hàn Quốc hoặc làm việc trong các Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.

Đối tượng học viên

 • Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc.
 • Nhân viên đang làm việc hoặc có dự định làm việc trong Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.
 • Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.
 • Người có nhu cầu đạt hiệu quả cao trong học tập, công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.

Giáo viên và giáo trình

 • Giáo viên: 100% giáo viên ngôn ngữ của trường đại học Soongsil, Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy.
 • Giáo trình: do trường đại học Soongsil biên soạn và được Bộ giáo dục Hàn Quốc công nhận.
Nhận tư vấn

Luyện thi TOPIK

Luyện thi TOPIK

Luyện thi TOPIK

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Chương trình

Mục đích đào tạo

Phát triển năng lực tiếng Hàn cho người học. Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc đánh giá và cấp chứng chỉ, định hướng luyện thi chứng chỉ TOPIK có giá trị sử dụng quốc tế để du học và lao động tại Hàn Quốc hoặc làm việc trong các Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.

Đối tượng học viên

 • Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc.
 • Nhân viên đang làm việc hoặc có dự định làm việc trong Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.
 • Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.
 • Người có nhu cầu đạt hiệu quả cao trong học tập, công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.

Giáo viên và giáo trình

 • Giáo viên: 100% giáo viên ngôn ngữ của trường đại học Soongsil, Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy.
 • Giáo trình: do trường đại học Soongsil biên soạn và được Bộ giáo dục Hàn Quốc công nhận.
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay