Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức - Khóa học Luyện thi TOPIK | Edu2Review

Khóa học Luyện thi TOPIK

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Mục đích đào tạo

Phát triển năng lực tiếng Hàn cho người học. Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc đánh giá và cấp chứng chỉ, định hướng luyện thi chứng chỉ TOPIK có giá trị sử dụng quốc tế để du học và lao động tại Hàn Quốc hoặc làm việc trong các Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.

Đối tượng học viên

  • Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc.
  • Nhân viên đang làm việc hoặc có dự định làm việc trong Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.
  • Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.
  • Người có nhu cầu đạt hiệu quả cao trong học tập, công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.

Giáo viên và giáo trình

  • Giáo viên: 100% giáo viên ngôn ngữ của trường đại học Soongsil, Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy.
  • Giáo trình: do trường đại học Soongsil biên soạn và được Bộ giáo dục Hàn Quốc công nhận.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục Quốc tế – Đại học Hồng Đức

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá