Trung tâm giáo dục quốc tế TEG | Edu2Review

Trung tâm giáo dục quốc tế TEG

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh cho mầm non

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Thông tin khóa học:

 • 50% khóa học được giáo viên nước ngoài giảng dạy.
 • 2 buổi/tuần.
 • Khóa học kéo dài 10 tuần.
Nhận tư vấn

Anh ngữ thiếu nhi

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Thông tin khóa học:

 • Khóa học kéo dài 15 tuần.
 • 2 buổi/ tuần.
 • Kết hợp giảng dạy giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.
Nhận tư vấn

Anh ngữ thiếu niên

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Thông tin khóa học:

 • Khóa học kéo dài 15 tuần.
 • 2 buổi/ tuần.
 • Kết hợp giảng dạy giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.
Nhận tư vấn

Anh ngữ tổng quát

Tiếng Anh tổng quát

Anh ngữ tổng quát

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Chương trình

Khóa học được chia thành 4 cấp độ:

 • GE part-time L0: 14 tuần, 3 buổi/ tuần.
 • GE part-time L1: 10 tuần, 3 buổi/ tuần.
 • GE part-time L2: 10 tuần, 3 buổi/ tuần.
 • GE part-time L3: 10 tuần, 3 buổi/ tuần.
 • GE part-time L4: 10 tuần, 3 buổi/ tuần.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Bao gồm 4 cấp độ:

 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • High intermediate
 • Upper - intermediate
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC

Trình độ

TOEIC
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay