Trung tâm giáo dục quốc tế TEG - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Bao gồm 4 cấp độ:

  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • High intermediate
  • Upper - intermediate

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục quốc tế TEG

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá