Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims - Khóa học Tiếng Hàn cao cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn cao cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

3 tháng

Giáo viên: 100% người Việt.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá