Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims | Edu2Review

Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
3 tháng

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

GIáo viên: 100% người Việt

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
3 tháng

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

GIáo viên: 100% người Việt

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
3 tháng

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Giáo viên: 50% người Việt, 50% người Hàn.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp

Tiếng Hàn trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Chương trình

Giáo viên: 50% người Việt, 50% người Hàn.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cao cấp 1

TOPIK 2 cao cấp
3 tháng

Tiếng Hàn cao cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Giáo viên: 100% người Việt.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cao cấp 2

TOPIK 2 cao cấp
3 tháng

Tiếng Hàn cao cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Giáo viên: 100% người Việt.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Tổng hợp
3 tháng

Tiếng Hàn dành cho cô dâu

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Giáo viên: 100% người Việt.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn cho người XKLĐ

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
6 tháng

Tiếng Hàn cho người XKLĐ

Trình độ

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Thời lượng

6 tháng

Chương trình

Giáo viên: 100% người Việt.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay