Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

3 tháng

GIáo viên: 100% người Việt

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá